top of page
Työnantajan verohyöty

 

Verovapaa liikuntatoiminta on työnantajan palkansaajalle järjestämä etu, jonka avulla työnantaja voi edistää työntekijöiden työssä jaksamista, ja parantaa heidän suorituskykyään, samoin kuin motivoida työntekijöitään ja lisätä viihtyvyyttä työpaikalla.

 

TYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄ tavanomainen ja kohtuullinen, koko henkilökunnalle suunnattu virkistys- ja harrastustoiminta on verovapaata etua, kun toiminta on työnantajan järjestämää, toisin sanoen työnantaja valitsee virkistys- ja harrastustoiminnan tavan ja ajankohdan.

 

Liikunta on osa työnantajan järjestämää virkistys- ja harrastustoimintaa. Työnantaja voi järjestää niitä itse kollektiivisesti (yhteisöllisesti) tai liikuntapalvelut voidaan myös ostaa ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

 

Yrityksen henkilökunnalleen järjestämän virkistystilaisuuden (esim. työhyvinvointipäivä) yhteydessä työntekijöille järjestetty liikunnan kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero on myös vähennyskelpoista, kun tilaisuus järjestetään koko henkilökunnalle tai tietyn yksikön henkilökunnalle työnantajan määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

 

Edun piiriin kuuluvat mm. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittämis- ja mittauspalvelumme.

 

 

TYÖNANTAJAN TARJOAMA  tavanomainen ja kohtuullinen työntekijän omaehtoinen liikuntatoiminta on säädetty verovapaaksi eduksi (946/2008). Omaehtoisen toiminnan kohtuullinen enimmäismäärä on 400 euroa vuodessa / työntekijä. Yleisin työnantajan työntekijöilleen tarjoama verovapaa etu on Liikunta- ja kulttuurisetelit.

 

Edun piiriin kuuluvat mm. mittaus ja analysointi -palvelumme.

 

 

Lisätietoa verottajan sivuilta.

bottom of page