top of page
Etsi
  • Writer's picturemctgroupoy

Miksei liikuntaa ja työkykyä mielletä osana tuottavaa liiketoimintaa?


Haasteena on johdon ymmärrys nähdä työkyky ja työhyvinvointi liiketoiminnan tuottoa lisäävinä toimenpiteinä.

Havaintojemme mukaan liikuntaa ei mielletä osana tuottavaa ja liiketoimintaa parantavana tekijänä, eikä yrityksen strategioissa ole mainintaa liikunnan toimenpiteistä osana työhyvinvointia. Yleisesti tämä kertoo siitä, ettei liikuntatoimenpiteitä edes suunnitella strategisella tasolla.

Yrityksissä tehdään usein alemmalla tasolla jokavuotinen päätös hankkia työntekijöille mm. liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Valitettavasti etenkään kulttuuritoimintaan käytettävät virikesetelit eivät paranna työntekijän fyysistä kuntoa eivätkä siten myöskään tue yrityksen liiketoiminnan ja tuottavuuden kasvua. Myöskään hankittujen liikuntaseteleiden tuottama todellinen hyöty ei ole mitenkään mitattavissa (käyttöaste kylläkin).

Strategisena ja ideologisena tavoitteenamme on auttaa yritysten johtoa ymmärtämään sen tärkeimmän voimavaran eli henkilöstön työkyvyn merkityksen heijastumisen tuottavaan liiketoimintaan. Yritysjohdon tulisikin vihdoin avata silmät ja tajuta, että strategisesti suunnitellut työkykytoimenpiteet voivat tuottaa jopa +800% tuoton säästöinä riskittömästi.

Työkyvyn kehittämispalveluissamme johdolle tarjotaan konkreettinen työkalu tulosten seurantaan. Työkalun avulla johto voi seurata toimenpiteiden kautta syntyviä tuloksia työkyvyn paranemisessa ns. reaaliajassa. Tuloksista annetaan yrityksemme puolesta lisäksi aina kehittämis- ja toimenpide-ehdotukset.

Tavoitteenamme on rakentaa asiakasyrityksiin pitkäjänteinen työkyvyn- ja työhyvinvoinnin kehittämisen malli osana tuottavaa liiketoimintastrategiaa.

143 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page