top of page
Etsi
  • Writer's picturemctgroupoy

Liikunta vaikuttaa dramaattisesti työhyvinvointiin


Hyvällä kunnolla ja liikunnalla on suuri merkitys työkykyyn sekä henkiseen hyvinvointiin.

Samaa mieltä on myös TtM Oili Kettusen väitöstutkimus, jossa tutkittiin kahden eri ryhmän, pk-yritysten työntekijöiden sekä kertausharjoituksissa käyneiden nuorten miesten, kuntoa ja hyvinvointia. Molemmissa ryhmissä hyväkuntoisilla osallistujilla oli matalampi stressitaso huonokuntoisiin verrattuna.

Interventioon osallistui reilut 300 henkilöä, jotka kävivät kahden päivän valmennusleireillä muutaman kuukauden välein vuoden ajan.

Lähtötilanteeseen verrattuna työntekijät liikkuivat keskimäärin vain tunnin enemmän per viikko. Heidän fyysinen kuntonsa ja työkykynsä paranivat, stressioireet vähenivät ja henkiset voimavarat lisääntyivät. Merkittävää on myös se, että seurantavuoden jälkeen osallistujien fyysinen kunto oli keskimäärin 5 % parempi kuin lähtötilanteessa.

Väitöstutkimuksen toisessa osassa tutkittiin puolustusvoimien kertausharjoituksiin osallistuneiden reserviläisten kuntoa. Tulokset kertoivat samaa kuin pk-yritysten työntekijöitä koskenut selvitys - Runsaasti liikkuvilla ja hyväkuntoisilla oli vähemmän stressiä kuin niillä, jotka liikkuivat vähän tai eivät ollenkaan.

Työnantajien olisi syytä panostaa työhyvinvointiin pitkäjänteisesti pelkkien satunnaisten liikuntatapahtumien tai liikuntaseteleiden jakamisen sijaan. Hyvinvointi syntyy pitkäjänteisestä työstä.

Lisätietoa työhyvinvoinnin palveluistamme www.fyysinenkunto.fi/palvelut

106 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page