top of page
Etsi
  • Writer's picturemctgroupoy

Työkyvyttömyys ja sairauspoissaolot - mikä avuksi?


Sairauspoissaolot on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joiden seurauksena työpaikoilla menetetään työntekijöiden työpanosta.

Menetetystä työpanoksesta aiheutuu aina kustannuksia sekä yhteiskunnalle että työnantajille.

Henkilön ollessa työkyvytön on seurauksena joko alentunut työtehokkuus, presenteismi, sairauspoissaolo tai pahimmassa tapauksessa työkyvyttömyyseläke.

Tilastokeskuksen mukaan palkansaajilla oli vuonna 2012 yhteensä 20 193 000 lyhyttä sairauspoissaolopäivää. KELA:n tietojen mukaan pitkiä poissaoloja oli 11 414 403 päivää. Sairauspoissaolojen aiheuttama menetetyn työpanoksen kustannus on noin 3,4 miljardia €. Yhtä palkansaajaa kohden menetetyn työpanoksen summa on noin 1 590 €.

Mikä avuksi?

Liikunta. Liikunnalla on keskeinen rooli työ- ja toimintakykyä uhkaavien tai heikentävien sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Liikunta vahvistaa sekä fyysisiä että psyykkisiä voimavaroja ja vähentää työntekijöiden sairastumista.

Säännöllinen liikkuminen heijastuu mm
  • vähäisempinä sairauspoissaoloina

  • työ- ja toimintakyvyn paranemisena

  • laadukkaampina elinvuosina

  • Auttaa hallitsemaan työstressiä ja rentoutumaan

  • vähentää unettomuutta ja antaa virkistävän unen

  • parantaa itsetuntoa ja elämänhallintaa sekä

  • vaikuttaa positiivisesti työsuoritukseen ja -kykyyn

Lisätietoa työkyky- ja työhyvinvointipalveluistamme www.fyysinenkunto.fi/palvelut

74 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page